Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie


Napíšte o nás a povzbudte ďalších záujemcov.

4.4.2018 janakrcahova@azet.sk ...info 4.4.2018- záujem o vzdelávacie programy Moodle v práci pedagogického zamestnanca,Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca, Cvičný pedagogický zamestnanec

4.4.2018 Pekný deň, je možné sa prihlásiť na vudelávanie týchto programov: Moodle v práci pedagogického zamestnanca,Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca, Cvičný pedagogický zamestnanec


Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.