Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Názov programu kontinuálneho vzdelávania Druh KV Počet kreditov Počet hodín Akreditácia MŠ SR Počet mesiacov Na stiahnutie:
rozhodnutia
o akretitácii

Kariérové poradenstvo
v poradenskom systéme
Špecializačné 35 100 72/28  663/2012-KV 18
Koordinátor prevencie Špecializačné 35 100 76/24 806/2012-KV 18
Hodnotenie odborných zamestnancov Fuknčné Inovačné 0 60
48/12
818/2012-KV 6  

Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.