Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE INOVAČNÉ VZDELÁVANIE KREDITOVY SYSTÉM


Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.