Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

VEDENIE AGENTÚRY SPRÁVNA RADA POSLANIE AGENTÚRY ZRIAĎOVATEĽSKÁ PÔSOBNOSŤ

 

PREZIDENT SPRÁVNEJ RADY REVÍZORKA SPRÁVNEJ RADY 
   
Ing. Branislav Blicha
branislav.blicha@elbaci.sk
Mgr. Romana Birošová, MBA
romana.birosova@elbaci.sk

 

ČLENKA SPRÁVNEJ RADY ČLENKA SPRÁVNEJ RADY
   
JUDr. Viera Blichová
viera.blichova@elbaci.sk
Mgr. Alexandra Blaasová
alexandra.blaasova@elbaci.sk
Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.